ALGEMENE VOORWAARDEN

1.0  Vertegenwoordiging

 • De minderjarige leerling wordt vertegenwoordigd door een ouder of verzorger. 
 • De volwassen leerling vertegenwoordigt zichzelf. Beiden hierna te noemen ‘leerling’.
 • Muziekcentrum Luc van Gessel wordt vertegenwoordigd door L.A. van Gessel, Stationsweg 3, 1404 AN Bussum. Hierna te noemen ‘Muziekcentrum’.

2.1 Inschrijving ‘nieuwe’ leerling 

 • Inschrijven van een KIND TOT 18 JAAR doet u door HET INSCHRIJFFORMULIER     te downloaden, printen, in te vullen en te ondertekenen:
 • Inschrijven van een VOLWASSENE doet u door HET INSCHRIJFFORMULIER              te downloaden, printen, in te vullen en te ondertekenen:
 • Vervolgens kunt u het formulier fotograferen of scannen, en sturen naar mailadres: lvgessel@icloud.com of WhatsApp / SMS 06 5555 0732 

2.2 Plaatsing ‘nieuwe’ leerling 

 • Een ‘nieuwe’ leerling die het inschrijfformulier heeft geretourneerd, wordt eerst op de wachtlijst gezet. Vervolgens bepaalt het Muziekcentrum of plaatsing van de ‘nieuwe‘ leerling mogelijk is. 

2.3 Lesovereenkomst en machtigingsformulier ‘nieuwe’ leerling

 • Als de ‘nieuwe’ leerling geplaatst kan worden ontvangt hij/zij een  plaatsingsbevestiging, een lesovereenkomst,  en een machtigingsformulier.
 • De lesovereenkomst, en het machtigingsformulier dienen binnen 14 dagen na ontvangst ingevuld en ondertekend geretourneerd te worden. 

       De lesovereenkomst 

 • Met het invullen, ondertekenen en retourneren van de lesovereenkomst gaat de leerling de verplichting aan tot betaling van het volledige lesgeld, en gaat de leerling akkoord met de Algemene Voorwaarden van het Muziekcentrum,  zoals gepubliceerd op de website van het Muziekcentrum:                                                                                      

       De Machtiging

 • Met het invullen, ondertekenen en retourneren van de machtiging geeft de leerling toestemming aan het Muziekcentrum om het lesgeld middels automatisch incasso van zijn/haar rekening te incasseren.
 • Het lesgeld wordt in drie termijnen middels automatisch incasso geincasseerd:                1e termijn binnen een maand na retourneren van lesovereenkomst en machtiging.         2e termijn in december of januari                                                                                                      3e termijn in februari of maart
 • Een week voor uitvoering van het automatisch incasso ontvangt u per mail een nota en aankondiging van het incasso. 
 • U wordt geacht voldoende middelen op uw rekening te reserveren.
 • Maak zelf geen geld over !!!
 • De machtiging vervalt nadat het volledige lesgeld is geïncasseerd, uiterlijk op 15-07-2022

3.1 Her-inschrijving ‘oud-leerling‘                                                                                            

 • De leerling die in het voorgaand seizoen bij het Muziekcentrum stond ingeschreven, ontvangt in mei een lesovereenkomst en een machtigingsformulier m.b.t. het komend seizoen.                                                                                        
 • De ‘oud-leerling’ dient lesovereenkomst én machtigingsformulier te retourneren aan Muziekcentrum Luc van Gessel. Bij retournering vóór 10 juli, ontvangt u in de 2e nota 3% korting over het seizoenstarief.

3.2 Plaatsing ‘oud-leerling‘         

 • De ‘oud-leerling’ die vóór 20 juni beide formulieren heeft geretourneerd, is zeker van plaatsing in het volgend seizoen.                                                                             
 • De ‘oud-leerling’ die beide formulieren ná 10 juli retourneert, wordt geplaatst naar volgorde van binnenkomst van de overige lesovereenkomsten. 

3.3 Lesovereenkomst en machtigingsformulier ‘oud-leerling

       De lesovereenkomst                                                                                  

 • Met het invullen, ondertekenen en retourneren van de lesovereenkomst gaat de leerling de verplichting aan tot betaling van het volledige lesgeld, en gaat de leerling akkoord met de Algemene Voorwaarden van het Muziekcentrum,  zoals gepubliceerd op de website van het Muziekcentrum.

      De Machtiging                  

 • Met het invullen, ondertekenen en retourneren van de machtiging geeft de leerling toestemming aan het Muziekcentrum om het lesgeld middels automatisch incasso van zijn/haar rekening te incasseren.
 • Het lesgeld wordt in drie termijnen middels automatisch incasso geincasseerd:                       De 1e termijn wordt in het 3e kwartaal geincasseerd, afhankelijk van het moment waarop lesovereenkomst en machtiging geretourneerd zijn.                                                      De 2e termijn wordt in het 4e kwartaal geincasseerd.                                                                    De 3e termijn wordt in het 1e kwartaal geincasseerd. 
 • Betaling geschiedt uitsluitend middels automatisch incasso.
 • Het incasso volgt de Europese regels t.a.v. SEPA-betalingen.
 • Uiterlijk een week vóór uitvoering van het automatisch incasso ontvangt u per mail een nota en aankondiging van het incasso. 
 • Maak zelf geen geld over !!!  
 • U wordt geacht voldoende middelen op op rekening te reserveren.
 • Als uw incasso wegens onvoldoende middelen gestorneerd wordt, ontvangt u een betalingsherinnering. De 1e herinnering kost €10, de 2e kost €20.                                         

3.4. Duur inschrijving en tussentijds stoppen 

 • De leerling schrijft in voor een heel seizoen: september t/m juni.     
 • Wij hanteren een opzegtermijn van drie volledige kalendermaanden.                                                                                                                              

3.5. Absentie leerling

 • De leerling wordt bij absentie geacht de les tijdig af te zeggen.                     
 • Lessen die door de leerling worden afgezegd kunnen niet worden verschoven of ingehaald, tenzij de docent daarvoor ruimte in het lesrooster weet te vinden. 
 • Leerlingen kunnen lessen die zij zelf hebben afgezegd niet ‘sparen‘ of  ‘tegoed houden’. 

3.5b. Absentie leerling met (10)-lessenkaart

 • Als de leerling met een (10)-lessenkaart zijn/haar afgesproken les uiterlijk 24 uur van te voren afzegt, kan deze les op een ander tijdstip worde ingehaald. 

3.6. Absentie docent

 • Een docent mag twee keer per seizoen kortstondig ziek zijn, zonder de betreffende lessen in te halen.
 • Als een docent door andere oorzaken dan kortstondige ziekte afwezig is, zal de docent deze absentie zelf op een ander moment inhalen, of laten vervangen. 
 • Als een docent gedurende een aaneengesloten periode van méér dan twee weken absent is, wordt hiervoor een regeling getroffen.