INSCHRIJVEN

      INSCHRIJVING NIEUWE LEERLING

 • Inschrijven van een KIND TOT 18 JAAR doet u door HET INSCHRIJFFORMULIER te downloaden, printen, in te vullen en te ondertekenen:
 • Inschrijven van een VOLWASSENE doet u door HET INSCHRIJFFORMULIER te downloaden, printen, in te vullen en te ondertekenen:
 • Vervolgens kunt u het formulier fotograferen of scannen, en sturen naar mailadres:                                                                                     lvgessel@icloud.com of WhatsApp / SMS 06 5555 0732 


      WACHTLIJST

 • Elke nieuwe leerling komt eerst op de wachtlijst. Wij hebben enige tijd nodig om te bekijken of er plaats is voor de leerling.                    
 • U ontvangt schriftelijk of per mail bevestiging van plaatsing.


      PLAATSING

 • Als plaatsing mogelijk is, ontvangt u per mail een lesovereenkomst en machtiging
 • Met deze formulieren bevestigt u de inschrijving en lesvorm, en regelt u het automatisch incasso.     
 • U dient deze formulieren binnen 14 dagen na de eerste les ingevuld en ondertekend per post of mail te retourneren. 
 • Info over deze formulieren, en over de wijze van betalen, vindt u op Algemene Voorwaarden.  
 • Als plaatsing op dit moment niet mogelijk is, blijft de leerling vermeld op de wachtlijst.   


      HER-INSCHRIJVING OUD-LEERLING

 • Alle leerlingen die in het huidig seizoen staan ingeschreven, ontvangen medio mei per post de formulieren die benodigd zijn m.b.t. her-inschrijving in het volgend seizoen.
 • U dient deze formulieren vóór 1 juli op bovenstaande wijze, per post of via mail te retourneren. 
 • Meer info in onze Algemene Voorwaarden